Despertem 2

No hi ha constància  que a Badalona hi hagués hagut cap drac o d’altre bèstia de foc que participes en les processons de Corpus o en els antics entremesos dels que en són originaris.
Això no vol dir, però, que no n’hi hagués hagut, simplement és que no ho podem constatar.

Així doncs, el primer drac o bèstia de foc que apareix a la nostra ciutat, és “El més petit de tots”, que com el seu nom indica, és un petit drac, només un cap de drac que, enganxat a uns travessers de fusta és portat per tres persones.

Aquesta és, doncs la primera bèstia de foc que actua a la nostra ciutat, i no tan sols això, sinó que és la primera actuació de foc que es fa a la nostra ciutat al marge de la cremada del dimoni i els castells de focs.

Tres mesos desprès, per Festes de Maig, apareix el primer drac amb cap i cos, en “Trempat”, que alhora dona nom a la colla de gent que l’han fabricat i que el portaran a les actuacions: “La Colla del Drac Trempat”.

Hi ha d’altres dracs a la ciutat que han actuat en un o altre correfoc o cercavila:

–         Drac “Velocitat” de Can Sofre

Drac dels diables de Lloreda

–         Drac “Frau” de l’escola Jungfrau
–         Drac de l’escola Gitanjali
–         Drac “Flaix” de l’escola Artur Martorell
–         Cuca de l’escola Lola Anglada
–         Cuca de l’Ateneu popular de St. Roc

 Aquest drac apareix a les festes de carnestoltes de l’any 1983, primer al Dalt la Vila i desprès acompanyant a un gran castell amb cavallers i princesa a la rua de carnestoltes.

 En Trempat  participa ja al primer correfoc de Badalona.

Des d’aleshores, la família s’ha ampliat: El 1990 es construeix “La Trempada” amb un disseny més actual i materials més resistents.

El 1998, ja com a Associació Drac Trempat, es construeix en “Baldufa”, fruit de la iniciativa de l’associació i la col·laboració de l’Ajuntament.

Per bé que hi ha pocs dracs que apareixen habitualment en les festes de caire cultural de la ciutat, aquests han estat i són presents a Badalona, principalment en dos àmbits:

a- Dracs acompanyant el Dimoni de Badalona: En varies ocasions  els dissenyadors i constructors del dimoni que cada any es crema a la platja, han col·locat dracs per acompanyar-lo a la cremada.Ja en el dimoni de 1950 apareixien dracs traient foc per la boca dibuixats a la base del suport del dimoni.Diferents dracs, apareixen també dibuixats en les bases dels dimonis dels anys 1951, 1952, 1968 i 1977.La presència de dracs és encara més important en els dimonis dels anys 1972, 1990 i 1994.El dimoni de 1994, apareix envoltat d’animals associats amb el mal, i un dels més destacats, és un drac que treu foc per la boca com si volgués encendre el dimoni abans d’hora.El dimoni de 1990, està flanquejat per dos enormes dracs que ofereixen protecció al dimoni i espanten tan o més que ell.El dimoni de 1972 és potser el cas més clar d’interrelació entre drac i dimoni, ja que aquest apareix a cavall d’un gran drac verd i vermell.

b- Dracs en façanes de cases de Badalona. La presència de dracs i bèsties de foc als carrers de Badalona és habitual, per bé que la majoria de ciutadans ho desconeixen.Hi ha vàries façanes que llueixen aquest bestiari d’una gran bellesa i importància artística. Alguns exemples són:

 – Casa Pavillard: Aquesta casa, construïda l’any 1906 per l’arquitecte badaloní Joan Amigó i Barriga i que és una de les mostres més significatives del modernisme a la nostra ciutat, amaga, entre altres tresors, un exercit de dracs dibuixats a les rajoles que guarneixen  sota els balcons. Els membres de l’associació van escollir el drac de la casa Pavillar com a símbol de Badalona Bèsties de Foc.


– Pastisseria Ventura: Situada al carrer del Mar, aquesta pastisseria de llarga tradició, mostra dos grans dracs treballats en els vidres damunt els aparadors.

– També trobem figures de Dracs o d’altres bèsties de foc en diversos picaportes de ferro en diferents punts de la nostra ciutat.
– Escola Artur Martorell: Els dos edificis que ocupa l’escola, dins el parc de Can Solei tenen uns picaportes ben característics, amb forma de bèstia.
– C/ Canonge Baranera: Picaportes en forma de Dracs.
– C/ de la Creu: Agafador de ferro en forma de Drac.
– C/ St. Bru: Picaportes en forma de bèstia.
– Jardineria Ventura
– Av. President Companys: Picaportes en forma de Drac.

– Farmàcia  Ferré-Clapés  : Situada a l’Avinguda de Martí Pujol, aquesta farmàcia ha mantingut i potenciat un tret característic de l’antiga farmàcia situada al carrer de la Creu:  un gran drac de ferro forjat de grans dimensions, que serveix com a suport d’un llum  a la façana.

–  Casa a la Plaça de l’Oli: Antiga casa de la família Rocasalva reconstruïda totalment en els últims anys i que en la seva reconstrucció s’han utilitzat dracs de ferro com a acabat de les reixes exteriors.

Estem segurs que aquesta és només una petita llista de les moltes bèsties de foc “adormides” que hi ha a Badalona. El que es pretén és “despertar” aquestes bèsties i poder-les transformar en bestiari de foc en actiu.
Per aconseguir-ho, caldria plantejar la viabilitat de construir un o varis dracs seguint els models ja existents i transformant-los en carcasses que permetin l’ús de pirotècnia, per petita que sigui.
Ja que les formes i naturalesa de tots aquests dracs que es volen recuperar és molt variada, es planteja la possibilitat de construir bestiari de diferents mides, amb diferents tècniques i per a diferents usos.
No cal que tot el bestiari recuperat sigui de grans dimensions, sinó que hi pot haver bèsties de totes les mides. Així, podria haver-hi des de bèsties de grans dimensions fins a petites bèsties per ser portades  a l’extrem d’una maça de fusta simulant els “draco in pertiga” o “ dracones in candela”  utilitzats a les antigues processons. Això permetria recuperar tot aquest bestiari ja existent, però adormit i fer partícips a la resta de ciutadans d’aquests elements culturals. No cal dir que seria molt enriquidor per la nostra cultura popular que Badalona tingues un bestiari propi amb el que tots ens hi poguéssim identificar. A més a més, aquestes bèsties podrien ser ambaixadors de la ciutat en actes culturals realitzats en altres indrets.

PROJECTES

DRAC DE LA FARMÀCIA FARRÉ-CLAPÈS

 

 Partint de la base del Drac existent a la façana, i tenint en compte les seves característiques estructurals, es proposa la construcció d’un o varis Dracs de mida petita, que puguin ser portats per la canalla de l’associació.
Es pren com a base l’estructura i la mida dels cavallets que actuen en diverses celebracions del nostre país: una carcassa de mides petites que permet la col·locació d’un noi o noia al mig de la carcassa que es col·loca penjada de les espatlles de l’actuant.
Al estar pensat per la canalla, no caldrà que llencin gran quantitat de foc, tot i que no es renuncia a poder col·locar opcionalment bengales o d’altre material pirotècnic a la part davantera del Drac.

DRAC DE L’ESCOLA ARTUR MARTORELL

Aquest a estat un dels primers Dracs recuperats per la ciutat.
A partir de les bèsties existents als picaportes dels edificis de l’escola, es pretén la construcció d’un Drac per l’escola.
A l’hora d’escollir el model de Drac, s’ha tingut en compte que ha de ser un element de festa i per tant ha de ser “portable” per bé que sempre s’haurà de comptar amb alguns pares per portar la part més pesant que serà el cap.
També s’ha pensat que la part posterior o cua serà portada per nens i nenes de qualsevol edat La construcció del Drac no va ser encarregada a cap taller professional sinó que va ser un grup de pares i mares qui el va construir.

DRAC DE LA CASA PAVILLARD

Partint de l’exèrcit de dracs dibuixats a les rajoles situades a sota dels balcons i tenint en compte la importància arquitectònica d’aquesta casa modernista, es proposa, en primer lloc, la construcció d’un Drac de grans dimensions.
Aquest seria sens dubte el Drac que representaria a la ciutat de Badalona, tant en els actes celebrats a la pròpia ciutat com en les actuacions en d’altres indrets.